Prijave za izlagače

PRIJAVITE SE!

Pravovremena prijava

Pravovremena prijava omogućava Vam kvalitetnu pripremu za sam nastup na sajmu u suradnji sa stručnim timovima sajma.

Svu dokumentaciju ili kopije dokumentacije poželjno je imati prilikom dovoza eksponata na sajmište.

GAST 2024 prijavnica – HR / GAST 2024 uvodno pismo – HR

GAST 2024 prijavnica – ENG / GAST 2024 uvodno pismo – ENG

Generalni sponzor – Akcija

Furnitura 2024 prijavnica / Furnitura 2023 uvodno pismo

Prvi put sudjelujete na sajmu?

Korak 1:  Ispuniti prijavni materijal za sudjelovanje na sajmu.

Korak 2:  Kontaktirati tvrtku koja će Vam urediti izložbeni prostor.

Korak 3:  Dostavite na vrijeme promotivni materijal za marketing aktivnosti koje ste zakupili.

Korak 4:  Slijediti upute iz prijavnog pravilnika vezano za plaćanja, ulazne i izlazne dozvole, vrijeme uređenja štanda, radno vrijeme sajmišta, čuvanje imovine i drugo.

Korak 5:  Budite u kontaktu sa Vašim prodajnim predstavnikom iz Sajma Split.

 

GAST 2019, Premis