Uvodnik: Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec

Preko dva desetljeća tradicije održavanja sajma GAST te ovogodišnja ponuda preko 700 izlagača iz zemlje i inozemstva pokazuju da su nastupi na sajmovima i dalje nezamjenjiv tržišni alat bez obzira na digitalizaciju društva. Izravna komunikacija ponuditelja proizvoda i usluga s turističkim i ugostiteljskim djelatnicima jedan je od najboljih načina za ugovoriti posao.

Planiranje poslovanja u turizmu nikada nije bilo izazovnije. Pandemija COVID 19 uvelike je promijenila način rada te nas sve natjerala na prilagodbu novim uvjetima.

Hrvatska obrtnička komora stoga pozdravlja i podržava ovakve događaje jer daju priliku obrtnicima i poduzetnicima da kroz stručne radionice, predavanja te izložbe proizvoda i usluga dobiju informacije o novitetima i trendovima koji će im pomoći da unaprijede svoje poslovanje i budu konkurentniji.

Za sve informacije o hrvatskom obrtništvu, mogućnostima poslovnog povezivanja, nastupu na sajmovima i o ponudi naših članova kontaktirajte nas: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, Zagreb, tel: 01 4806 666, hok@hok.hr, www.hok.hr.

                                                                                      Predsjednik

                                                                          Hrvatske obrtničke komore

                                                                                 Dragutin Ranogajec