Uvodnik: Marija Vučković, ministrica poljoprivrede RH

Dragi izlagači i posjetitelji,

globalizacijom tržišta dostupan je sve veći izbor hrane što ujedno utječe i na povećane zahtjeve potrošača. Istaknula bih kako je jedan od strateških ciljeva Ministarstva poljoprivrede upravo osiguranje preduvjeta za proizvodnju i dostupnost sigurne, kvalitetne i nutritivno povoljne hrane, proizvedene na održiv način što je i jedna od ključnih politika koja se navodi u Europskom zelenom planu i strategiji „Od polja do stola“.

Svjesni smo sve veće konkurencije na tržištu pa je tim važnije razvijati domaću proizvodnju na temeljima znanosti i izvrsnosti. Najbolji alat u savladavanju postavljenih trgovinskih izazova je kvaliteta proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede puno ulaže u politiku kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda budući u istoj vidimo priliku za podizanje konkurentnosti naše poljoprivrede i prehrambene industrije kao i za bolje pozicioniranje na tržištu. Na kraju prepoznatljivost proizvoda povezana je i s prepoznatljivošću područja na kojem se proizvodi, a što doprinosi jačanju turizma, ali i održivom razvoju ruralnih područja.

Bez povećanja konkurentnosti nema održavanja proizvodnje i s njom povezanih, okolišnih i društvenih funkcija poljoprivrede. Jedna od mogućnosti koja nam se pruža je i proizvodnja proizvoda dodane vrijednosti, kao što su tradicijski proizvodi, kojima Hrvatska obiluje. To su gospodarski vrlo važni proizvodi koji su dio našeg gastronomskog identiteta i glavni adut naše ugostiteljsko-turističke ponude, a rezultat su hrvatske tradicije.

Republika Hrvatska ima bogatu tradiciju proizvodnje i pripreme različitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji se odlikuju posebnom kvalitetom i tradicionalnim načinom proizvodnje. Iako smo najmlađa država članica Europske unije možemo biti izrazito zadovoljni jer danas imamo 24 poljoprivredna i prehrambena proizvoda čiji naziv je zaštićen kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije u koje, između ostalih ubrajamo i četiri vrste pršuta, pet ekstra djevičanskih maslinovih ulja, dva kulena, dvije vrste janjetine.

Svakako treba naglasiti da Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – Dokazana kvaliteta radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promidžbe domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i to putem jedne, jedinstvene prepoznatljive oznake. Tako će pored spomenutih zaštićenih tradicionalnih proizvoda, uskoro na tržištu biti moguće pronaći i proizvode označene znakom „Dokazana kvaliteta“. Radi se o nacionalnom sustavu kvalitete koji je osmišljen upravo kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode s posebnim karakteristikama unutar sektora odnosno proizvode više kvalitete. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nose znak „Dokazana kvaliteta“ – Hrvatska jamčit će potrošaču da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti. To znači da su i glavni sastojak i proizvodnja proizvoda iz Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je i važnost pitanja dvostruke kvalitete prehrambenih proizvoda na zajedničkom tržištu Europske unije te se od samog početka vrlo aktivno zalagalo za donošenje rješenja predmetne problematike. Možemo iskazati zadovoljstvo da je i EK na kraju prepoznala problem dvostruke kvalitete, s naglaskom na hranu, što je rezultiralo izmjenom postojećeg EU zakonodavstva čime će se dodatno zaštititi potrošači.

Na kraju, istaknula bih značaj ove već tradicionalne manifestacije koja okuplja renomirane predstavnike proizvođača hrane, inovatore i stručnjake koji imaju važan utjecaj na budućnost poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane u Hrvatskoj kao dobru platformu za razmjenu iskustava, znanja i stvaranje novih poslovnih prilika. Smatram da su ovakve manifestacije od izuzetne važnosti kako za promoviranje Republike Hrvatske kao jedne od svjetskih, gastronomski priznatih, atraktivnih destinacija tako i za prezentiranje eno-gastronomskih i turističkih potencijala Hrvatske.

Ministarstvo poljoprivrede