Uvodnik: Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta

Poštovani izlagači, organizatori i posjetitelji 25. sajma GAST 2020,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prepoznaje važnost sajamskih manifestacija kao izuzetno korisnog alata za promociju gospodarstva te stoga rado prihvaća pokroviteljstvo nad ovakvim manifestacijama, a u ovoj godini, kroz posebnu mjeru vrijednu 3,5 milijuna kuna, poticati ćemo promidžbene aktivnosti vezane uz organizaciju gospodarskih manifestacija, sajmova izložbi te znanstveno – stručnih skupova. Naime, svjesni smo kako malim i srednjim poduzetnicima sajmovi predstavljaju nezamjenjivi komunikacijski i marketinški alat koji im omogućuje izravne kontakte s kupcima, ali i s potencijalnim poslovnim partnerima u cilju širenja poslovanja.

Malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo s udjelom od preko 99% u ukupnom gospodarstvu pokretač je razvoja cjelokupnog gospodarstva te stoga zahtijeva odgovarajuću podršku.

Osobni uspjeh poduzetnika generira korist cijelom društvu, a zadaća svih donositelja politika kako na lokalnom i regionalnom nivou tako i na razini države je unaprijediti poduzetničko okruženje i provoditi mjere na podizanju kulture poduzetništva.

Unaprjeđenje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u fokusu je aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a temeljem mjera i aktivnosti koje kontinuirano poduzimamo, nastojimo stvoriti povoljan zakonodavni okvir za jačanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, olakšati uvjete za njihovo poslovanje uklanjanjem administrativnih barijera te osigurati dostupnost financijskih sredstava nužnih za pokretanje i realizaciju projekata prvenstveno kroz sustav povoljnih financijskih instrumenata.

Izuzetno mi je drago da je i ove godine sajam okupio reprezentativni broj izlagača, iz regije, ali i inozemstva s bogatom lepezom proizvoda i usluga te sam uvjeren kako će jubilarni 25. GAST polučiti izvrsne rezultate.

Svim izlagačima želim uspješan nastup na sajmu te mnogo uspjeha u daljnjem radu i nadam se da će upravo ova manifestaciju biti poticaj za razmjenu poduzetničkih ideja i iskustava te za sklapanje novih partnerstava i novih poslova u svrhu daljnjeg gospodarskog razvoja naše zemlje“.

Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta