SVE O PREDAVAČIMA I TEMAMA NA DANU DIZAJNA!

Četvrtak, 05.03.2015., Prezentacijska dvorana, Hala 1 u 10:00h

 

MARIN KATIĆ, predstavnik TZ Lastovo

STJEPAN TAFRA, Lead web designer

TEMA PREDAVANJA:

Web stranica TZ Lastova kao ključan element brendiranja destinacije
Tema prezentacije u širem smislu je Lastovo kao turističko središte i svi napori koje TZ ulaže kako bi se destinacija promovirala i brendirala. U užem smislu ćemo predstaviti web stranicu kao element strategije sveukupnog brendiranja. Web stranica u sebi sadržava ključne sadržaje brenda kao što su logo, ime, te druge vizualne elemente poput slika i simbola. Ona prenosi bit na koji način destinacija želi biti percipirana u javnosti i kod svojih posjetitelja te je jedan od alata kako bi se marketinškim pozicioniranjem postigla gospodarska održivost kulturnog i baštinskog bogatstva Lastova.


NIKOLA RADELJKOVIĆ, osnivač i partner u Austrijsko-Hrvatskoj dizajn organizaciji Numen/ForUse. Član je upravnog odbora Hrvatskog Dizajnerskog drustva

TEMA PREDAVANJA:

Ravoj proizvoda u kontekstu dizajna interijera u turizmu / primjer dobre prakse Hotela Lone u Rovinju


VANJA CUCULIĆ, Art direktor/dizajner

TEMA PREDAVANJA:

Vino i dizajn(er)
Možemo li vinsku etiketu promatrati i tretirati kao ambalažu?
Je li Hrvatska vinska ili rakijaška nacija?

Okosnica predavanja je tekst Maroja Mrduljaša Vino i dizajn pisan kao predgovor kataloga izložbe Kod Cuculića,
iz 2010. Vanja Cuculić će kroz primjere iz vlastite dizajnerske prakse pokušati odgovoriti na gore postavljena ali i mnoga druga pitanja.