Potpora poduzetništvu i jačanje konkurentnosti gospodarstva sredstvima EU fondova

 

mrreuf

 

 

„Od 10,676 milijardi eura koliko je Hrvatskoj na raspolaganju u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupno će 6,881 milijardi eura kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ biti uloženo u jačanje konkurentnosti, nova radna mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, zaštitu okoliša, bolju prometnu povezanost, učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe. Samo za 15 velikih infrastrukturnih projekata, za koje se očekuju prvi natječaji, ukupna procijenjena vrijednost je gotovo pet milijardi kuna dok je iznos prvih pet poziva za dodjelu bespovratnih sredstava oko 2,5 milijarde kuna od čega se glavnina odnosi na potporu poduzetništvu“, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić  na IV. Partnerskim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koje je  u Zagrebu organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.


 
Time je nastavljen proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013. godine, a koji je vezan uz planiranje i programiranje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na konzultacije su pozvani predstavnici jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva te akademske zajednice.Europska komisija potvrdila je 30. listopada 2014. Sporazum o partnerstvu, strateški dokument za ulaganja, a sad nam, kao i drugim državama članicama, predstoji završiti proces programiranja, dobiti odobrenje za operativne programe i akreditaciju za sustav upravljanja i kontrole, te započeti s objavom natječaja  i ugovaranjem projekata.


 
Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijarde eura iz EU proračuna u razdoblju 2014.-2020. za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi se trebali prvenstveno usmjeriti prema realnom gospodarstvu te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.Hrvatska je za jačanje konkurentnosti gospodarstva namijenila ukupno 2,906 milijarde eura, dok će za zaštitu okoliša i bolju učinkovitost resursa biti uloženo 3,566 milijarde eura. Za razvoj održive i suvremene prometne i mrežne infrastrukture planirano je ukupno 1,310 milijarde eura, za povećanje zaposlenosti i kvalitetnije obrazovanje 1,344 milijarde eura, za smanjenje siromaštva, nejednakosti i diskriminacije 971 milijuna eura, a za učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe ukupno 191 milijuna eura.


Prezentaciju Jakše Puljiza, zamjenika ministra o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ možete pogledati OVDJE

 

 

Preuzeto sa: www.mrrfeu.hr