Najava Javnog poziva na dostavu projektnih prijava za shemu dodjele bespovratnih sredstava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“

minpo
Operativni program “Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva i obrta predviđena je provedba sheme dodjele bespovratnih potpora pod nazivom „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.Navedena shema namijenjena je malim i srednjim poduzetnicima u Republici Hrvatskoj a obuhvaća dvije vrste područja koja će se financirati, odnosno, dvije grupe potpora:
  • Grupa 1.  Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
  • Grupa 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Dodjelom bespovratnih sredstava pružit će se potpora razvoju konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva kroz pomaganje održivog razvoja proizvodnje, jačanje malog i srednjeg poduzetništva i sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima, povećavajući na taj način regionalnu konkurentnost i brži gospodarski rast. Program dodjele bespovratnih sredstava također će doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora.

 

Banner SIF

 

Državna potpora koja će se odobriti u okviru ove sheme neće se kumulirati s drugom državnom potporom ili de minimis potporom dodijeljenom u bilo kojem obliku i iz bilo kojeg izvora, uključujući državnu potporu na temelju Programa dodjele državnih potpora.

Raspisivanje Javnog poziva na dostavu projektnih prijava očekuje se tijekom mjeseca prosinca 2013. godine nakon što Europska komisija odobri, a Vlada Republike Hrvatske usvoji produljenu Kartu regionalnih potpora kojom se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore te njihov maksimalni intenzitet.

Kako bi izašlo ususret zainteresiranim poduzetnicima i što prije ih informiralo o budućim uvjetima propisanima Javnim pozivom na dostavu projektnih prijava te im tako pravovremenim podacima pomoglo u pripremi projektnih prijava, Ministarstvo poduzetništva i obrta ovim putem najavljuje Javni poziv na dostavu projektnih prijava te potencijalnim prijaviteljima daje informacije o istome koje uključuju: sažetak poziva na dostavu projektnih prijava, prihvatljive prijavitelje, prihvatljive aktivnosti i neprihvatljive projekte.

 

 

Preuzeto sa: www.minpo.hr