Ministarstvo dodjeljuje stipendije učenicima i studentima u ugostiteljstvu i turizmu


S ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim time i cijelog turističkog sektora, Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za program „Stipendije“ u 2014. godini. Shvaćajući važnost kvalitetnih i stručnih kadrova u turizmu, Ministarstvo turizma stipendije dodjeljuje od 2008. godine te je u proteklih šest godina stipendirano 630 učenika i studenata.

Stipendije su namijenjene učenicima ugostiteljsko-turističkih škola i studentima za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, a dodjeljuju se u suradnji s privatnim sektorom i županijskim obrtničkim komorama. Ministarstvo turizma odobrava do 50 posto iznosa stipendije, i to najviše do 500 kuna po učeniku i 800 kuna po studentu.

„Ljudski resursi predstavljaju jednu od temeljnih karika za uspjeh u turizmu i upravo zato je vrlo važno ulagati u turističke kadrove već tijekom njihova školovanja. Kvalitetni i stručni kadrovi u turizmu i ugostiteljstvu neophodni su za konkurentno i uspješno poslovanje, jer je ljubaznost domaćina važan dio uspomena koje turisti nose svojim domovina. Hrvatska je zemlja gostoljubivih ljudi i važno je nastaviti istim smjerom, pa upravo zato želimo financijski pomoći školarcima i studentima te im na taj način pokazati koliko su nam važni“, istaknuo je ministar turizma Darko Lorencin.

Zainteresirane tvrtke imaju obvezu, po završetku redovnog školovanja ili studiranja, sa stipendistom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu pripravnika, a nakon uspješno provedenog probnog rada ili pripravničkog stažiranja, ugovor na određeno vrijeme najmanje u trajanju stipendiranja. Stipendist, između ostaloga, mora maturirati ili diplomirati u roku te tijekom stručne prakse u objektima tvrtke uredno izvršavati obveze i zadatke.

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2014. godine, a više informacija o programu i potrebnoj dokumentaciji nalazi se na web stranicama Ministarstva turizma.

Preuzeto sa: www.mint.hr