In memoriam: Romana Šundov Armstrog

Od samih početaka sajma GAST, naših prvih nesigurnih koraka, Romana Šundov Armstrog, direktorica tvrtke Nirs, s nama je koračala, surađivala, podržavala nas, sudjelovala na našim sajmovima i u svim pratećim humanitarnim akcijama. Iznenada nas je napustila i ostavila ovaj svijet siromašnijim za jedno veliko srce i plemenitu dušu.

Romana, hvala ti za sve. Putuj. Nebo je sada bogatije za jednog anđela.