Grad Garešnica na Sajmu GAST 2020 predstavlja “Zelene vrtove Poilovlja”

Grad Garešnica na sajmu GAST 2020 predstavlja svoj najvrjedniji projekt pod nazivom „Zeleni vrtovi Poilovlja“. Cilj ovog projekta je povećati privlačnost Poilovlja oko grada Garešnice (rijeke Ilove i ribnjaka koje ona puni vodom, a koji pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 ili graniče s istom), uspostaviti sustav upravljanja posjetiteljima, te povećati obrazovne kapacitete, s ciljem jačanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Turistički sadržaji i paketi za sve zainteresirane bit će dostupni od veljače 2021., a oni obuhvaćaju:
Centar za posjetitelje NATURA 2000 – mogućnost održavanja edukacija za sve uzraste na temu zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa, a dostupan je i laboratorij za biologiju za potrebe edukacija te izložbena postava zaštićenih vrsta s akvarijem domicilnih vrsta riba. Na raspolaganju su i turistički vodiči koji će vas provesti kroz mnogobrojne posjetiteljske lokacije.
Edukativne punktove „Kaniška Iva“ i „Pepeljni vrtovi Hrastovac“ – lokacije staništa brojnih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Ovdje se pruža mogućnost promatranja ptica, kao i održavanja terenskih edukacija. Punktovi su opremljeni zabavnim i edukativnim sadržajima. Također punktovi su povezani plovnim putem rijeke Ilove, a do navedenih lokacija može se doći plovilima, biciklima, šetnicama ili automobilom.

Uređenu Edukativno – tematsku stazu „Poilovlje“ u dužini 12 km – duž rute staze izmjenjuju se različiti krajobrazi koji zajedno pružaju jedinstven doživljaj prirode: područje stoljetnih hrastovih šuma, područje s nižom vegetacijom, područje Informativno – edukativnog punkta „Kaniška Iva“, niz manjih rukavaca i kanala, koji su ostali uslijed promjena toka i korita Ilove, močvarna staništa vodozemaca i gmazova. Posjetiteljima su dostupni bicikli i dalekozori za najam, a staza je opremljena informativnim tablama, klupama i koševima.
Obilazak Poilovlja vodenim putem – Plovni put Ilove u dužini od približno 11 km. Obala je bogata raslinjem te su vidljivi tragovi boravka dabrova, ptica i drugih životinja. Dostupna su plovila za najam i turistički vodiči.

Grad Garešnica