GAST 2019, Premis

GAST savjetuje: Kako u 5 koraka kvalitetno pripremiti nastup na sajmu i postići željeni uspjeh

Sajmovi kao mjesta direktnog susreta ponude i potražnje, neposrednih kontakata, upoznavanja s konkurencijom i procjene vlastitih mogućnosti i vrijednosti na tržištu, nude jedan od najkonkretnijih oblika promidžbe, poslovnih povezivanja s potencijalnim partnerima i ponude vlastitih proizvoda i usluga. U nastavku Vam donosimo smjernice za pripremu sajamskog nastupa te savjete kako kroz cijeli proces, od pripreme do samog izlagačkog dijela, proći sa što manje nejasnoća i nepotrebnih problema.

Dobra priprema je najvažnija

Za uspješan nastup na sajmu najvažnija je kvalitetna i pravovremena priprema. To znači proces planiranja koji uključuje utvrđivanje ciljeva sajamskog nastupa (privlačenje novih kupaca, predstavljanje novih proizvoda, promidžba tvrtke), određivanje proračuna, objektivan izračun dobiti te odluke o tome koji sajam izabrati i da li na njemu nastupiti samostalno ili u suradnji s krovnim strukovnim organizacijama (što je malo jednostavnija, ali i u pogledu rezultata, nesigurnija varijanta). Potom slijedi odabir sajma, odnosno odluka o tome hoćete li nastupiti na sajmu međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili lokalnog značaja.

Kao i prethodno navedeno, od zacrtanih ciljeva, zavisit će i sam proces planiranja sajamskog nastupa. Od izbora mjesta za izlagački štand, preko njegovog dizajna, do privlačenja posjetitelja i poslovnih partnera. Pritom treba imati na umu da štand ne treba “zatrpati” prevelikim brojem proizvoda jer se tada gubi fokus s onih najboljih i najinovativnijih, Stoga treba odabrati top proizvod i njega predstaviti, a ostale zastupiti u drugom planu ili putem kataloga ili brošura.

Pet koraka za uspješnu realizaciju nastupa na sajmu

Potom slijedi pet ključnih koraka za uspješnu realizaciju Vašeg nastupa na sajmu GAST kojeg ste odabrali za svoje (prvo) službeno predstavljanje.

Korak 1: Ispunite prijavni materijal za sudjelovanje na sajmu – Ovi materijali najčešće se nalaze online, na web stranicama sajma GAST, a mogu se zatražiti i u direktnom kontaktu s organizatorom. Prijavne materijale možete pronaći na http://www.gastfair.com/prijave/.

Korak 2: Kontaktirajte tvrtku koja će Vam urediti izložbeni prostor – Projektiranje izložbenog sajamskog prostora najbolje je povjeriti tvrtki koja u tome ima iskustva, u organizacijskom i marketinškom smislu.

Korak 3: Dostavite na vrijeme promidžbeni materijal za marketinške aktivnosti koje ste zakupili – Marketinške aktivnosti najčešće su uključene u sajamski paket usluga, a sve informacije o tome kakvi materijali Vam trebaju te u kojim dimenzijama i količinama, dostavit će Vam organizator i potrebno ih je precizno slijediti kako bi bili na najbolji način iskorišteni i marketinška kampanja polučila uspjeh. Napominjemo da je prilikom dostave marketinških materijala potrebno naglasiti eventualnu ponudu sajamskih popusta, nagrada posjetiteljima ili važne informacije o ekskluzivnim promocijama određenih inovativnih proizvoda, dakle sve ono što Vašu ponudu izdvaja od svih ostalih iste ili slične djelatnosti.

Korak 4: Slijedite upute iz prijavnog pravilnika – Sve vezano za plaćanja, ulazne i izlazne dozvole, vrijeme uređenja štanda, radno vrijeme sajmišta, čuvanje imovine i drugo. Dobro proučite prijavni pravilnik kako bi ostvarili sva svoja prava i obveze.

Korak 5: Budite u kontaktu s Vašim prodajnim predstavnikom iz Sajma Split – Sve nedoumice, pitanja i eventualne probleme koji Vam se pojave tijekom pripreme sajamskog nastupa, najbolje i najefikasnije ćete riješiti u razgovoru s prodajnim predstavnikom Sajma Split –  https://www.gastfair.com/kontakt/.

Na kraju, ne zaboravite: Sajam je investicija, a ne trošak! Dovoljno je uspostaviti jedno ili dva kvalitetna partnerstva i kompletno ulaganje u sajam je opravdano i isplaćeno!

Kontaktirajte nas!