GAST 2024: Uvodnik ministrice poljoprivrede Marije Vučković

Dragi i poštovani izlagači i posjetitelji 28. međunarodnog Sajma GAST,

u Europi i svijetu prepoznata je duga tradicija i kvaliteta hrvatske hrane i vina, a zadovoljstvo mi je što se naša enogastronomska scena, zahvaljujući ovakvim okupljanjima, dodatno međunarodno i lokalno povezuje, surađuje, te na taj način sve jače promovira.

Ponosni smo na čak 46 poljoprivredno-prehrambena proizvoda čiji su nazivi zaštićenih na razini Europske unije kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI) odnosno zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), što nas kao najmlađu zemlju članicu svrstava na visoko sedmo mjesto u EU. Uz to, još je 9 proizvoda za koje je postupak registracije u tijeku, što ukazuje kako su proizvođači, posebice oni mali, postali svjesni značaja dodane vrijednosti koju njihovi proizvodi imaju te važnosti standardiziranja kvalitete i prenošenja poruke potrošaču o kupnji tradicionalnog proizvoda provjerene kvalitete.

Osim na ovakve rezultate, možemo biti ponosni i na marljivost naših proizvođača. Kako bismo im pružili dodatan vjetar u leđa, Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta. U nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Dokazana kvaliteta priznato je 8 oznaka koje se odnose na sektore voća, konzumnih jaja, povrća, mesa peradi, mlijeka i mliječnih proizvoda, svježeg svinjskog mesa, junećeg mesa i meda, a u najavi su i nove sektorske specifikacije koje će doprinijeti širenju postojećeg sustava.  

To je još jedan korak u smjeru jačanja kvalitete proizvoda i prepoznatljivosti naše domaće proizvodnje, ali i u zaštiti naših potrošača i samih proizvođača. Sve je više proizvođača koji su se uključili i prepoznali značaj i prednost nacionalnog sustava i znaka Dokazana kvaliteta koji garantira da je upravo Hrvatska zemlja podrijetla glavnog sastojka te ujedno i zemlja gdje je proizvod proizveden ili prerađen, što je od neprocjenjive važnosti i za proizvođače i potrošače.

U Ministarstvu poljoprivrede sustavno radimo i na jačanju konkurentnosti i prepoznatljivosti hrvatskih vina, a zahvaljujući sredstvima Nacionalnog programa pomoći sektoru vina kontinuirano potičemo ulaganja u vinograde, vinarije,  marketing vina te njihovu promidžbu na stranim tržištima, dok sadašnju domaću vinarsku proizvodnju karakterizira činjenica da značajan udio čine kvalitetna i vrhunska vina.

Imamo 18 hrvatskih naziva zaštićene oznake izvornosti vina na razini Europske unije, a u bogatstvu naših autohtonih sorti nalazi se veliki potencijal za daljnje predstavljanje, promociju i popularizaciju naših vina.

Ovo događanje i cijeli niz  specijaliziranih sajmova koje nudi vrijedna je prilika za informiranje posjetitelja o kvalitetnim hrvatskim proizvodima, ali i prilika izlagačima da razmijene iskustva, međusobno se povežu te pronađu nove kupce i kanale za plasman i distribuciju svojih proizvoda.