GAST 2019: Uvodnik ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta prepoznaje važnost sajamskih manifestacija kao izuzetno korisnog alata za promociju gospodarstva te stoga rado prihvaća pokroviteljstvo nad ovakvim manifestacijama. U ovoj godini, kroz posebnu mjeru, poticat ćemo promidžbene aktivnosti vezane uz organizaciju gospodarskih manifestacija, sajmova izložbi te znanstveno – stručnih skupova. Naime, svjesni smo kako malim i srednjim poduzetnicima sajmovi predstavljaju nezamjenjivi komunikacijski i marketinški alat koji im omogućuje izravne kontakte s kupcima, ali i s potencijalnim poslovnim partnerima u cilju širenja poslovanja.

Malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo s udjelom od preko 99% u ukupnom gospodarstvu pokretač je razvoja cjelokupnog gospodarstva te stoga zahtijeva odgovarajuću podršku. Osobni uspjeh poduzetnika generira korist cijelom društvu, a zadaća svih donositelja politika kako na lokalnom i regionalnom nivou tako i na razini države je unaprijediti poduzetničko okruženje i provoditi mjere na podizanju kulture poduzetništva.

Ovom prilikom posebice želim istaknuti kako Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontinuirano poduzima aktivnosti i mjere, temeljem kojih nastoji osigurati povoljan zakonodavni okvir za jačanje konkurentnosti poduzetnika, zatim olakšati uvjete za njihovo poslovanje u smislu uklanjanja administrativnih prepreka te osigurati dostupnost financijskih sredstava neophodnih za pokretanje i realizaciju poduzetničkih projekata kroz sustav bespovratnih potpora te povoljnih financijskih instrumenata.

Vezano upravo za sajamske manifestacije treba spomenuti aktualni Javni poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova koji se financira iz sredstava EU vrijedan 134.000.000 kn, a koji je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova kroz olakšavanje predstavljanja njihovih proizvoda i usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Drago mi je da je i ove godine GAST ponovno okupio reprezentativni broj domaćih izlagača i inozemstva s bogatom lepezom proizvoda i usluga.

Želim zahvaliti domaćinima i svim organizatorima koji već 24. godine ulažu znatne napore da bi ovaj sajam zadržao prepoznatljivost te okupio što veći broj izlagača i posjetitelja.

Svim izlagačima želim uspješan nastup na sajmu te mnogo uspjeha u daljnjem radu i nadam se da će neki od Vas upravo ovu manifestaciju iskoristiti za razmjenu poduzetničkih ideja i iskustava te za sklapanje novih partnerstava i novih poslova na korist njima samima, ali i u svrhu daljnjeg gospodarskog i turističkog razvoja naše zemlje.