GAST 2018, Border

GAST 2018: Border – suncobrani za sve vremenske uvjete

Nosivi stup i teleskop suncobrana su od čelika, a grane od antikorozivnog aluminija. Čelični dijelovi su vruće cinčani i obojeni. Svi metalni djelovi su obojeni po RAL karti boja.

Pogon je elektromotorni, pa i “ručni” za slučaj nestanka struje.

Na pokrovu je smješten anemometar, koji kod brzine vjetra iznad 50 km/h , aktivira zatvaranje suncobrana. Vrijeme zatvaranja/otvaranja cca 60 sek.

U vrhu suncobrana je otvor za ventilaciju, natkriven sa pokrovom.

Zbog teleskopskog načina, suncobran možete slobodno otvarati ili zatvarati i kod gostima zaposjednute terase.

http://www.sencniki-border.com/hr/pocetna.html